Projektledning

Vi har erfarenhet av att hålla i införande projekt, Infrastrukturprojekt, Industriprojekt, GIS projekt
Lite exempel nedan:

– Infrastrukturprojekt, Väg och Järnväg 

  • Trafikverket beställare: Norr Botniabanan, Väg 363, Väg Västra Länken i Umeå

– Flyttar sig kraftverksdammar

  • Tagit fram koncept för hur man hålla koll på hur mycket dammar flyttar sig nedström och uppströms via mätningar vår – höst – vår

– Vattenreglerföretagen 

  • Ekolodning samt dykning för att hitta s.k. sughål genom dammen

– IT och GIS 

  • Utredningar om hur organisationer kan bli mer effektiva, införande av olika IT system på organisationer

Vi är bara ett mail bort från att hjälpa Er!