Om oss

Vi drivs av att kunna hjälpa våra kunder på alla plan.

BLÅ startades i maj 2020

Gemensamt ansvar och kort avstånd till beslut och förankring skapar effektivitet i vårt utvecklings- och förbättringsarbete och är en viktig grund för engagemanget i BLÅ.

Det långsiktiga perspektivet på resultat och värde får företräde före kortsiktigt lönsamhetstänkande ger möjlighet att utveckla verksamheten utgående ifrån de grundläggande värderingarna och skapa ett arbetsklimat där samverkan ses som naturligt och positivt.

BLÅ vill kunna hjälpa och sponsra lokalt där företaget finns representerat till Barn & Ungdomsverksamhet. Vi finns i dag i Lycksele och Kiruna.

Vi vill vara den prefererade parten i samtliga uppdrag inom verksamhetsområdena där man efterfrågar erfaren konsultkompetens inom områdena Projektledning, Processledning, Mätningsteknik, GIS och Geografisk IT.
Vi är speciallister för Gruvor, Industrier och kommuner

Det här är vi

Lars-Åke Nyström

VD, Projekt- Processledare, GIS

Lars-Åke Nyström har lång erfarenhet av projektledning och förvaltning inom uppdrag med GIS och GIT. Bl a hjälpt LKAB på löpande räkning i sex år med deras WebbGIS system. Det började med att hjälpa dom att utvärdera de olika anbuden och sedan bygga upp hela organisationen kring WebbGIS. Det innebär att lägga till data i databas, utbilda nya användare, vara LKAB:s språkrör gentemot leverantörer, vara förvaltningsledare. Lars-Åke har arbetat med olika konsult uppdrag sedan 2008.
Lars-Åke har även jobbat som Enhetschef på Ramboll, Projektledare och konsult på Sweco, Affärsområdeschef på Projektengagemang, drivit eget konsultbolag med anställda tidigare. Är utbildad GIS ingenjör, van att jobba med allehanda storlekar på upphandlingar, även hjälpa kunder med att skriva upphandlingen åt dem, processer inom bolag, projekt- uppdragsledare för infrastruktur projekt, databasmodellering o s v

Bo Fjellborg

Vice VD, Projekt- Processledare, GIS, Gruvmätare

Bo Fjellborg har drygt tjugo års erfarenhet av GIS. Har även mångårig erfarenhet av att arbeta med mätning inom lantmäteri och gruvindustri samt flygning av UAS. Arbetar huvudsakligen med Geografisk information i form av  webbaserade kartlösningar. Övriga kartor i små- och storskaliga format. Behörig gruvmätare.

Vad vi vill uppnå

BLÅ skall vara en förnyare av branschen där alla medarbetare visar engagemang och ansvar.

Med bolagets breda tjänsteutbud gentemot sina beställare. Vi skall vara den prefererade parten i samtliga uppdrag, inom verksamhetsområdet där man efterfrågar erfaren konsultkompetens inom områdena Projektledning, Processledning, Mätningsteknik, GIS och Geografisk IT

Vi är bara ett mail bort från att hjälpa Er!